home

GYMNASTIEKVERENIGING D.A.M.A.S. DAARLERVEEN

 Jaar   2012

                                               Aan de nieuwe leden van de gymnastiek,

Welkom bij onze vereniging.

Wij hopen dat u/jij bij D.A.M.A.S. een leuke sportieve tijd tegemoet gaat. Bij iedere vereniging waar u/jij bent aangesloten, zijn reglementen, ook wij kunnen daar niet omheen. Hier volgen er een paar.

 

CONTRIBUTIE:

De contributie kan betaald worden per bank

Bankrekening: RABO NW Twente   11.73.01.159

                     t.n.v. D.A.M.A.S. Daarlerveen

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP:

Opzeggen kan alleen  bij D. Berger. 

Bij tussentijdse opzegging is de contributie verschuldigd tot aan de eerst volgende 

mogelijke opzegdatum iol  met D.Berger. Bij automatische incasso bent u zelf verantwoordelijk voor het stopzetten .

 

KLEDING:

Meisjes:       Meiden   een velours gympakje  (gemaakt door Karin  Wetter uit Vr`veen  )  met witte sneaker sokjes en  witte turnschoentjes  

 Selectie:   Velours gympakjes (te  bestellen via het  Bestuur) met witte sneaker sokjes en witte turnschoentjes

Jongens:      Zwarte broek  en zwart hemd – tshirt   ( te verkrijgen via het bestuur) met zwarte sneaker sokjes + gymschoenen

We hopen dat u/jij dit bovenstaande goed wil lezen, dit om moeilijkheden

te voorkomen.

 

DE HOOGTE VAN DE CONTRIBUTIE  ( de 1e maand is gratis):

Volwassenen  van 16 jaar en ouder       : €10.00  per maand

Jeugdleden tot 16 jaar                             : €8.00  per maand                 

Selectie                                                      : €16.00 per maand incl bondskosten 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wilt u/jij lid worden, vul dan onderstaande strook in.

 

Naam:          …………………………………………………………. Lid per:………………………………………………

Adres:         …………………………………………………………. Geboortedatum:………………………………

Woonplaats: ………………………………………………………….

Deze strook inleveren bij Dinie Berger of tijdens de lessen.    

Home